ZYX Target Skiper Wywiad

Jest to unikalny proces obróbki przekazanych danych przez klienta. Rozwinięciem raportu wywiadowni gospodarczej będzie pełna analiza wyszukanych danych w sieci oraz rejestrach pozwalających na badanie relacji biznesowych w różnych podmiotach gospodarczych, przeanalizowanie statusów prawnych itp. Wszystkie informacje przekazujemy w analitycznym raporcie gospodarczym. W ten sposób możesz zweryfikować prawdziwą tożsamość partnera biznesowego lub kontrahenta.

Oferujemy sprawdzenia w dwóch wariantach

  • Wariant Podstawowy
  • Wariant A oparty jest na otwartych źródłach.

  • Wariant Rozszerzony
  • W wariancie B sprawdzenia poszerzone są o działania operacyjne dedykowane konkretnemu zapytaniu. W przypadku wariantu B (poza standardowymi opcjami) cena ustalana jest indywidualnie z klientem w zależności od ustalonego zakresu działań.

    Szczegółowe raporty i najwyższa skuteczność

    Rezultatem usługi będzie sporządzenie, na podstawie przeprowadzonych ustaleń oraz analiz w oparciu o dostępne źródła, raportu na temat wyznaczonego pomiotu.